X

Duyuru

İSTANBUL SİLİFKE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 03/01/2016 tarihinde “İstiklal Caddesi Mısır Apt. No: 163 Kat: 1 Daire: 1 Beyoğlu/ İSTANBUL” adresinde saat 11:00 da aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 10.01.2016 tarihinde aynı gündemle ,aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklamanın yapılması
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3-Divan Heyetinin oluşturulması
4- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
5- Gelir- gider hesapları okunur ve müzakeresi yapılır ve oylanır.
6-Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçe görüşülmesi ve oylanması.
7-Derneğe taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması ve dernekte personel çalıştırılması konularında dernek yönetim kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi
8-Tüzüğün … maddelerinde değişiklik yapılmasının müzakeresi.
9-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu (varsa Disiplin Kurulu) ve derneği bağlı olduğu federasyonda temsil edecek asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
10-Dilek ve temenniler.
11-Kapanış.

İstanbul Silifke Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı A.Sadık Avcı

Sosyal Medya Haberleri Silifke Web Tasarım