X

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 Beğen  Google +

İSTANBUL SİLİFKE KÜLTÜR DAYANIŞMA ve SPOR DERNEĞİ ONLİNE PLATFORMLARDA YAPILAN ETKİNLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

KVK Kurumu tarafından 7 Nisan 2020’de “Uzaktan Eğitim Platformları Hakkında Kamuoyu Duyurusu” yayınlamış olup, sunucuları yurt dışında olan platformların kullanılmasına ilişkin hassasiyetin özellikle ve önemle vurgulaması gereği ortaya çıkmıştır. Bu platformları kullanarak etkinlik gerçekleştiren dernek olarak sizleri bu konu hakkında aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları, 6ncı maddesinde ise biyometrik verilerin dâhil olduğu özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları belirlenmiştir. Bu noktada, kişisel verilerin Kanunun 5 inci ve/veya 6 ncı maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda, uzaktan online hizmet amacıyla kullanılan bu platformların gerekli veri güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik Tedbirler) ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” Kararı göz önünde,bulundurulmalıdır.

Derneğimiz bünyesinde düzenlenen etkinlikler, www.youtube.com ve gerekirse  www.zoom.us üzerinden canlı olarak yapılacaktır ve videolar kayıt altına alınacaktır.

Derneğimizin söz konusu veri paylaşım hassasiyetini gözettiğimizde, Katılımcılardan KVKK m. 5, 6 ve 9 hükümleri bağlamında açık rızanızı isteme gereği ortaya çıkmıştır.

Bu sebeple, Derneğimizin 2020 yılında düzenleyeceği etkinlik tamamen online olacağı için etkinliğe katılımınızı gerçekleştirmemiz için yukarıda yer alan yurtdışı merkezli uzaktan eğitim platformlarına eğitimine katılmanız için kişisel verilerinizi işlenmesi söz konusu olacaktır bu nedenle aşağıdaki metni onaylamanız gerekmektedir.

OKUDUM, ONAYLIYORUM.

 

Sosyal Medya Haberleri Silifke Web Tasarım