X

İstanbul Silifke Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Duyurusu

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı 04/02/2018 tarihinde İstiklal Caddesi Mısır Apt. No: 163  Kat: 1 Daire: 1  Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde saat 11:00 da aşağıdaki gündeme göre , çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantımız 11.02.2018  tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklamanın yapılması

2-Saygı Duruşu

3-Divan Heyetinin oluşturulması

4- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasının oylanması

5- Gelir- gider hesapları okunması ve oylanması.

6-Yeni dönem çalışma programı  ile tahmini bütçe görüşülmesi ve oylanması.

7-Tüzüğün 12. Maddesinde değişiklik yapılmasının müzakeresi ve oylanması

8-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu  asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

9-Dilek ve temenniler.

10-Kapanış.

Sosyal Medya Haberleri Silifke Web Tasarım